OFFTRACK.cz

Ochrana osobních údajů

Vážení přátelé, milí Offtrekáři,

děkujeme za Váš zájem o naši zábavnou online venkovní hru Offtrack.cz

V první řadě bychom Vás rádi ujistili, že Vaše soukromí je pro nás klíčové a že veškerým Vámi poskytnutým osobním údajům věnujeme maximální možnou míru ochrany.

Informace o souborech cookies uvádíme ZDE.

Aplikace nepožaduje pro její využívání žádné Vaše osobní údaje. Lze hrát jak bez registrace, tak s ní.

V případě registrace do hry uživatel zadává následující osobní údaje (a zaškrtnutím příslušného políčka v 2. kroku registrace uděluje souhlas s jejich zpracováním tak, jak uvádíme v tomto dokumentu níže):

Aplikace následně ukládá údaje nutné pro hraní samotné hry (nastavení hry apod.).

Ochrana soukromí zadaných dat je pro nás velká věc. Do Vašeho účtu nemáme žádný přímý přístup. Všechny zadané údaje jsou považovány za přísně důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Komunikace mezi hrou Offtrack.cz a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování. Aplikace je postavená na frameworcích, které maximalizují bezpečnost. Fyzicky jsou osobní údaje uloženy na serverech v datacentru, které splňuje podmínky standardu TIER 3+.

Internetové stránky Offtrack.cz provozuje zdarma Hana Žitníková, Liberec, která postupuje při správě osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679.

Provozovatel se zavazuje se zaslanými osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu existence registrace, resp. po dobu přiměřenou k poskytování příslušné služby. Při registraci udělené souhlasy mohou být kdykoliv bezplatně odvolány na níže uvedených kontaktech. V případě odvolání souhlasu jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byl souhlas odvolán či údaje tvořící součást provozních záloh.

Pro případné připomínky, námitky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

e-mail: hello(zavináč)offtrack.cz
(emailová adresa je chráněna před spamovacími roboty nahrazením zavináče jeho textovým popisem)

Kontaktní formulář ZDE